Angajații ar putea beneficia de dreptul de a cere informații despre salariile obținute de colegi în funcție de gen. Codul muncii ar putea fi modificat și completat. Potrivit unui proiect, înregistrat în Parlament, angajaţii vor avea posibilitatea de a solicita şi obţine informaţii cu privire la nivelul de remunerare, defalcat pe sexe, pentru categoriile de angajaţi care prestează muncă egală sau muncă de valoare egală. Această informaţie va trebui să includă pe lângă salariul de bază, orice plăţi în natură sau bonusuri sau plăţi complementare sau variabile care se adaugă salariului de bază.

De asemenea, proiectul prevede că angajatorul este obligat să asigure egalitatea de remunerare între salariaţii de gen masculin şi cei de gen feminin, pentru o muncă de valoare egală. Pentru a evalua dacă salariaţii prestează o muncă de valoare egală se vor lua în considerare următorii factori:

  • natura muncii (atribuțiile funcţiei, volumul lucrului, efortul etc.);
  • formarea profesională a salariatului (experienţa, aptitudinile etc);
  • condiţiile de muncă.

Angajatorul va fi obligat să informeze periodic, dar nu mai rar decât o dată în doi ani (cel târziu în primul semestru al anului următor celui de gestiune), salariaţii şi/sau reprezentanţii salariaţilor cu privire la remuneraţia medie pe categorie de salariaţi sau de funcţii, defalcată în funcție de gen.