Un avocat a acționat în judecată Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), solicitând obligarea eliberării poliței de asigurare și încasarea prejudiciului moral în mărime de 100.000 lei. Acesta invocă că el se referă la categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ca ”angajat” şi ca ”avocat” și trebuie să achite primele doar în categoria de angajat.

Potrivit materialelor cauzei, din octombrie 2012, apărătorul a activat în calitate de jurist la Universitatea din Taraclia, fiind plătitorul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Pe tot parcursul activității i s-au reținut primele de asigurare obligatorie de asistență medicală. În legătură cu acest fapt, avocatul s-a adresat cu cerere către CNAM, solicitând să-i fie eliberată polița de asigurare.

Instituția i-a comunicat însă, că în temeiul Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală, el nu este persoană asigurată din contul bugetului de stat sau asigurată individual, deoarece nu face parte nici din categoria persoanelor angajate pentru care angajatorul achită primele de asigurare, motiv pentru care i s-a propus să achite personal primele de asigurare pentru a i se elibera poliţa de asigurare.

În opinia reclamantului refuzul de a i se elibera poliţa de asigurare este unul ilegal, deoarece este angajat al universității, unde i se rețin toate categoriile de impozite, inclusiv și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Apărătorul a considerat că instituția neîntemeiat îi solicită achitarea plăţilor ca persoană ce se asigură în mod individual, deoarece el se referă la categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ca ”angajat” şi ca ”avocat” și trebuie să achite primele doar în categoria de angajat.

Instanța de fond a respins acțiunea avocatului, iar în apel s-a menținut decizia primei instanțe.

Magistrații au concluzionat că reclamantul, în calitate de avocat, este obligat să achite primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru fiecare an, fiind obligat să se asigure în mod individual.

Instanţele de judecată au mai reţinut că legislatorul a stabilit expres două categorii de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală: în formă de contribuție procentuală la salariu și în sumă fixă, care se asigură în mod individual. Avocații sunt incluși în categoria de plătitori în sumă fixă, care se asigură în mod individual. Iar în cazul în care persoana cade sub incidența a două categorii, și anume ”angajat” și ”avocat”, polița de asigurare va fi eliberată persoanei ca avocat, ceea ce atestă faptul că reclamantul, activând în calitate de avocat și fiind angajat prin cumul la universitate, urma să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă.

Cauza a ajuns și la Curtea Supremă de Justiție, care a respins recursul apărătorului ca inadmisibil, deoarece a fost depus tardiv.