Patronatele propun ca specialiștii străini înalt calificați să poată sta mai mult timp în țara noastră. Opinia a fost expusă în avizul dat la un proiect de lege. Potrivit documentului, autoritățile propun ca posibilitatea de prelungire a termenului de ședere provizorie să fie doar până la trei ani consecutivi. Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) consideră, însă, că trebuie să fie prevăzută o excepție pentru persoanele specializate în domenii în care cetățenii noștri nu sunt calificați.

Totodată, patronatele insist să fie specificată exact procedura pentru recunoaștere, echivalare, autentificare a actelor de studii obținute în alte țări decât Republica Moldova. La fel, să fie clarificat procedeul în vederea neadmiterii tergiversării sau blocării procesului prin stabilirea unor termene exacte. Măsura se referă la angajații în domeniul educației și sănătății. Potrivit CNPM, în prezent, prevederile legislative nu permite recrutarea și angajarea în domeniile ce țin de sănătate în timp util. Întreprinderile angajatoare se confruntă cu o extindere neargumentată sau blocare a proceselor de recunoaștere a actelor de studii.

O altă modificare propusă se referă la explicarea sintagmei ”actul ce atestă dreptul de proprietate sau cu titlu de folosință asupra locuinței” din legislație. Patronatele sunt de părere că în lege trebuie să fie enumerate exact actele ce atestă dreptul de proprietate și actelor ce confirmă dreptul de folosință asupra locuinței de către persoane străine, aflate pe teritoriul Republicii Moldova.  Astfel, să fie redusă posibilitatea de interpretare a acestei norme.