Un procuror care a fost condamnat în instanță în temeiul a două articole din Codul Penal, a reușit să scape de pedeapsă, fiind amnistiat. Mai mult, fiind privat de dreptul de a ocupa funcția de procuror pentru o perioadă de cinci ani din cauza condamnării, acesta a putut să-și păstreze licența de avocat, tot datorită amnistiei.

Potrivit materialelor care au ajuns pe masa Comisiei pentru Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, în aprilie 2017, acuzatorul a fost condamnat la 4 ani de închisoare în baza art. 329, alin. 2, lit. a (neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligaţiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconştiincioase faţă de ele, acțiuni care au provocat decesul unei persoane) și art. 360 alin. 1 (luarea și tăinuirea documentelor, aparţinînd instituţiilor, indiferent de forma juridică de organizare, dacă această faptă a fost săvârşită din motive josnice) din Cod Penal.

Procurorul a fost însă eliberat de executarea pedepsei  sub formă de închisoare în legătură cu adoptarea legii nr. 210  din 29 iulie 2016 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXV-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, pe motiv de ”manifestare a căinței active și regretului”. În temeiul legii menționate, acuzatorul a fost eliberat de executarea pedesei cu închisoarea, dar a fost menținută pedeapsa complementară - privarea de dreptul a deține funcția de procuror pe un termen de 5 ani.

În legătură cu această condamnare, la începutul lunii noiembrie 2020, Comisia pentru Etică și Discilină a UAM a decis să retragă licența de avocat pe care o deținea procurorul. La scurt timp, acesta a depus o cerere prealabilă împotriva deciziei Comisiei, solicitând anularea acesteia.

Acuzatorul a invocat prevederile art. 107 și 111 din Codul penal , menționând că aplicarea amnistiei atrage după sine stingerea antecedentelor penale și anulează toate decăderile din drepturi.

De asemenea, procurorul a invocat și încălcarea de către Comisie a mai multor proceduri administrtive.

Examinând cererea prealablă, Comisia a decis, la sfârșitul lunii mai, să o admită și să-și anuleze decizia anterioară de retragere a licenței, menționând că avocatul nu se consideră condamnat deoarece în privința lui a fost aplicată liberarea de pedeapsă penală. Respectiv, retragerea licenței de avocat în temeiul condamnării nu putea fi aplicată.