O persoană amendată cu 25.000 de lei pentru ”nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice” (art. 761 Cod Contravențional) a sesizat Curtea Constituțională prin intermediul avocatului, solicitând verificarea constituționalității pct. 22 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Prevederea contestată stabilește că ”Pe durata stării de urgenţă cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.447/1 alin.(8) din Codul contravenţional.

Potrivit autorilor excepției de neconstituționalitate, norma contestată nu prevede toate cazurile posibile de contestare a procesului-verbal cu privire la contravenție, exceptând de la acest drept o categorie de persoane.

Mai exact, în opinia autorilor, norma prevede două opțiuni:

  • Contestația se depune în termen de 48 de ore de la emiterea procesului-verbal, dacă a fost întocmit în prezența contravenientului și
  • Contestația se depune în termen de 48 de ore de la înmânarea copiei procesului-verbal, dacă a fost întocmit în lipsa contravenientului.

Potrivit argumentelor invocate, norma nu prevede cum se va aplica legea și în alte cazuri (procesul-verbal a fost întocmit în prezența contravenientului, dar nu i s-a înmânat copia, acesta fiind în imposibilitatea de a-l contesta fără a lua cunoștință cu acesta). Acesta a fost și cazul autorului sesizării, care a refuzat să semneze procesul-verbal din motiv că nu l-ar fi înțeles (a invocat lipsa interpretului),  iar pentru refuzul de a-l semna nu i s-a înmânat copia acestuia.

Prin această omisiune, autorul consideră că este încălcat dreptul la acces liber în justiție și solicită Curții verificarea constituționalității pct. 22 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.