Cerșitul însoțit de simularea unei dizabilități va fi sancționat cu amenzi d ela 300 la 1.500 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore. Codul contravențional urmează a fi completat cu un nou articol, care va reglementa sancțiunea pentru simularea unei dizabilități fizice sau psihice, apelând la mila publicului, cerînd ajutor material.

Potrivit Ministerului Justiției, modificarea propusă este necesară, întrucât potrivit legislației Republicii Moldova, cerșetoria nu este pedepsită, fiind prevăzută numai răspunderea penală pentru organizarea acestei activități (art. 302 din Codul penal).

Aparent, faptul simulării unei dizabilități fizice sau psihice pentru a facilita cerșitul ar putea fi calificată în baza art. 106 din Codul contravențional ”Cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere”, însă potrivit ministerului, această prevedere este inaplicabilă, reieșind din particularitățile faptelor date, în special, a relației dintre donator și cerșetor. Pericolul social al faptei date rezultă din aspectul general al cauzelor cerșetoriei care, de regulă, este de natură socio-economică, fiind asociată cu problema sărăciei, cea a lipsei unui loc de muncă, afecțiunea unei persoane în urma unei dizabilității fizice sau psihice, situație care este folosită în mod dolosiv de unele persoane cu scopul obținerii unor surse materiale care deseori depășesc substanțial strictul necesar.

În asemenea circumstanțe, ținând cont de specificul fenomenului cerșetoriei în Republica Moldova și în special unele expresii ale acestei forme de activitate, ministerul a considerat necesar introducerea unei norme speciale în Codul contravențional care ar sancționa simularea unei dizabilități fizice sau psihice pentru a trezi mila publicului în vederea facilitării cerșitoriei.

Ministerul notează că prevederi similare sunt reglementate în legislația României (art. 214 din Codul penal al României).