În anul 2019, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), în calitate de organ de constatare a contravențiilor în domeniile din competența sa, a constatat 67 de contravenții. Cauzele contravenționale inițiate de ANRCETI au vizat 44 persoane juridice, 21 persoane fizice și două persoane cu funcție de răspundere.

Astfel, în rezultatul examinării a 58 de cauze contravenționale, specialiștii ANRCETI au constatat că 41 persoane fizice și juridice au încălcat regulile de protecție a liniilor și instalațiilor de comunicații electronice, fapt pentru care au fost sancționate, conform art. 250 alin. (6) al Codului Contravențional (CC), cu amenzi de la 30 la 240 de unități convenționale (u.c.) (de la 1.500 lei până la 12.000 lei), suma amenzilor constituind 198.500 lei.

Deasemenea, patru persoane fizice și juridice au fost sancționate pentru conectarea neautorizată sau admiterea conectării neautorizate la rețelele de comunicații electronice. Pentru comiterea acestor fapte, au fost aplicate amenzi, în baza art. 252 din CC, de la 30 la 300 u.c. (de la 1.500 lei până la 15.000 lei), suma amenzilor însumând 19.500 lei.

ANRCETI a mai emis decizii de sancționare asupra а trei cazuri de instalare sau utilizare a stațiilor de radiocomunicații, inclusiv a antenelor de emisie, fără coordonarea cu organul abilitat și fără obținerea autorizației de utilizare, două cazuri de nerespectare a condițiilor de autorizare generală, 1 caz de nerespectare a prescripției privind remedierea încălcării obligațiilor stabilite în condițiile de autorizare generală și un caz de furnizare neautorizată a rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice. Pentru aceste încălcări, contravenienții au fost sancționați cu amenzi în sumă de 32.100 lei. Valoarea totală a amenzilor aplicate în anul 2019 a totalizat 250.100 lei, suma respectivă fiind încasată integral la bugetul public național.

Totodată, șase cauze contravenționale au fost încetate, din diferite motive: expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspunderea contravențională, constatarea contravenției în cadrul procedurii de control, lipsa faptei contravenționale.

ANRCETI constată contravențiile în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor poștale și siguranței ocupaționale, și încheie procesele verbale corespunzătoare, examinează cauzele contravenționale și aplică sancțiunile prevăzute de CC, cu începere din 16 martie 2017, când au intrat în vigoare amendamentele la acest Cod.