Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative ar putea atrage sancțiuni sub formă de amendă de la 900 până la 15.000 lei. Completările la Codul contravențional se conțin într-un proiect propus Guvernului pentru examinare.

Mai exact, autoritățile propun următoarele amenzi:

  • de la 30 la 180 de unităţi convenţionale pentru nerespectarea de către administrator a condiţiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
  • de la 30 la 180 de unităţi convenţionale pentru nerespectarea de către administrator a formelor de raportare, stabilite de legislaţie, a termenelor de publicare şi de prezentare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a rapoartelor, neprezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor şi/sau prezentarea rapoartelor în volum incomplet sau conţinând date eronate, precum şi nerespectarea altor obligaţii referitoare la raportare și dezvăluire a informaţiei în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
  • de la 30 la 300 de unităţi convenţionale pentru prezentarea de către administrator a unor informaţii eronate sau refuzul de a prezenta informaţii despre starea activului personal; prezentarea de către participant sau beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond; divulgarea către persoane terțe a informaţiei privind starea activelor personale a participanților sau beneficiarilor; acţiunea premeditată a administratorului, depozitarului activelor fondului sau entității de audit, ce a cauzat prejudicii participanților sau beneficiarilor;
  • de la 30 la 60 de unităţi convenţionale pentru încălcarea de către administrator a regulilor de investire a activelor stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
  • de la 18 la 90 de unităţi convenţionale pentru refuzul administratorului, la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, să pună la dispoziţia acesteia informaţii şi documente necesare în exercitarea funcţiilor ei de supraveghere şi control sau prezentarea acestora în volum incomplet sau conţinând date neveridice;
  • de la 24 la 120 de unităţi convenţionale pentru prezentarea de către actuar a calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor incorecte sau inexacte, precum şi divulgarea informaţiei confidenţiale;
  • de la 24 la 150 de unităţi convenţionale pentru neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcţie de răspundere ale administratorului a măsurilor de redresare financiară, stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
  • de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice, pentru netransferarea de către angajator a contribuțiilor în termenul stabilit de contractul individual de aderare; nerespectarea de către administrator a termenelor legale sau a obligaţiilor de plată a mijloacelor acumulate în cazurile stabilite de lege și actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, inclusiv în cazul transferului participantului la un alt fond de pensii facultative;
  • de la 30 la 48 de unităţi convenţionale pentru majorarea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate din capitalul social al societății de pensii peste 10%, 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia;
  • de la 30 la 42 de unităţi convenţionale pentru reducerea, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, a participaţiei calificate din capitalul social al societății de pensii sub nivelul de 10%, 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia.