În trimestrul I al anului 2020, inspectorii Autorității Naționale de Integritate au întocmit 190 de procese-verbale, dintre care 128 au fost de inițiere a controalelor. Din 54 acte de constatare, în 37 au fost depistate diverse încălcări din partea subiecților declarării.

Două treimi dintre controalele finalizate s-au soldat cu depistarea unor încălcări (17 – incompatibilitate; 16 – conflict de interese;  4 – avere și interese personale). Totodată, inspectorii au examinat 33 de cauze contravenționale, urmare cărora au fost aplicate amenzi în sumă de 69.250 lei. Din 26 procese-verbale contravenționale inițiate, în majoritatea au fost stabilite încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale.

În aceeași perioadă, Inspectoratul de Integritate a avut spre examinare 190 de sesizări/petiții privind incidente de integritate și 99 de solicitări de eliberare a certificatelor de integritate. Au fost verificate 280 de declarații de avere și interese personale.

Referitor la actele de constatare contestate, din totalul a 85 dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată în primele 3 luni ale anului 2020, examinate în cele 49 de ședințe de judecată, sunt 12 dosare câștigate – (8 dosare în fond, 3 dosare în apel și 1 dosar în recurs) și 4 dosare pierdute – (2 dosare în fond și 2 dosare în recurs).

Autoritatea Națională de Integritate a recepționat 65 806 declarații de avere și interese personale.

La începutul lunii aprilie gradul de ocupare a funcțiilor din cadrul instituției a constituit 52,6%, aceasta reprezentând 40 de angajați și 36 de funcții vacante.