AmCham Moldova a înaintat o solicitare în adresa Consiliului Concurenței, prin care solicită opinia Consiliului Concurenței în privința posibelelor clauze neconcurențiale în textul Hotărârii de Guvern nr. 712 din 23.09.2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Potrivit reprezentanților comunității de afaceri, ca urmare a acțiunilor desfășurate de Mpay la prestarea serviciilor de încasare a plăților pentru instituții de drept privat, apare obligația prestatorilor de plată să accepte în totalitate toate plățile generate de Mpay, lipsind, astfel, prestatorul de plată de dreptul de a negocia direct cu beneficiarul plății și stabilirii prețurilor la serviciile de plată în procesul liberii concurențe.

Antreprenorii spun că, în prezent, serviciile de plată în Republica Moldova se prestează în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, care prevede expres că instituțiile care prestează servicii de plată urmează să fie licențiate de Banca Națională a Moldovei și să respecte cerințele prevăzute de Lege.

”Din informațiile publicate de Banca Națională a Moldovei, MPay nu beneficiază de licență în acest domeniu, ceea conferă Mpay condiții mai preferențiale, la prestarea serviciilor către instituții de drept privat, în raport cu ceilalți participanți la prestarea serviciilor de plată licențiați din Republica Moldova”, se mai spune în sesizarea adresată Consiliului Concurenței.

De asemenea, clauzele obligatorii (art. 21 al Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay)) care le revin prestatorilor de plată care semnează contract de efectuare a plăților cu Mpay, vin în detrimentul dezvoltării liberei activități de prestare a serviciilor de plată bazat pe principii comerciale și concurență loială. Ar reieși că Mpay, fiind în poziție dominantă la serviciile de acceptare a plăților în favoarea bugetului, obligă prestatorii de plată să accepte plățile și în favoarea instituțiilor de drept privat, care au semnat contract comercial cu Mpay, astfel lipsind prestatorii de plată la dreptul de alege ce servicii urmează să fie achitate prin Mpay, cele pentru buget sau și cele ale instituțiilor de drept privat. În acest mod, activitatea Mpay cad sub incidența art. 11 al Legii 183/2012.