Părinții, care au copii cu vârsta de la doi la șapte ani și au trebuit să-și ia concediu pentru a-i supraveghea pe durata stopării procesului educațional, ar putea primi o alocație lunară de stat specială sub forma de compensație a salariului. Măsura ar putea fi aplicată retroactiv, din 1 iunie, iar banii se vor aloca doar unuia dintre părinți. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.

Potrivit documentului, cuantumul alocației lunare de stat se stabilește în mărime de 75% din salariul mediu lunar calculat al părintelui pentru 12 luni premergătoare, care nu poate fi:

  • mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, calculat pentru un program complet de lucru;
  • mai mare de 75 % din salariul mediu lunar pe economie stabilit de Guvern pentru anul 2020.

Compensația se va aloca pe toată durata suspendării temporare a procesului educațional. Dacă se va stabili, însă, că ambii părinți au solicitat simultan compensație, aceasta va fi anulată definitiv.

Alocațiile se vor stabili și se vor achita de către organele de asigurări sociale de stat în modul stabilit de Guvern, prin calcul retroactiv. Cheltuielile urmează să fie acoperite din mijloacele bugetului de stat. Totuși, autorii proiectului nu au prezentat date despre câți bani vor trebui alocați în acest sens.