Consiliul Superior al Procurorilor și-a exprimat din nou acordul pentru modificarea structurii interne a Procuraturii. Mai exact, la solicitarea Procurorul General, Alexandr Stoianoglo s-a decis transferarea Secției relații publice și Secției secretariat, petiții și audiență ca subdiviziuni în subordinea Procurorului General. Totodată, s-a aprobat excluderea din organigrama Procuraturii Generale a subdiviziunii Aparatul Procuraturii Generale cu funcția publică de conducere de nivel superior – șef al Aparatului Procuraturii Generale.

Astfel, Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, și-a trecut în subordinea sa toate direcțiile Procuraturii Generale. Anterior, Consiliul Superior al Procurorilor și-a exprimat acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, la Ordinul nr.681-p din 15.06.2017, privind structura internă, reședințele și statele de personal al sistemului Procuraturii. Mai exact, Consiliul și-a dat acordul pentru trecerea Direcţiei finanţe şi administrare, cu toate secţiile şi personalul respectiv, precum şi a Secţiei resurse umane din subordinea Aparatului Procuraturii Generale în subordinea directă a Procurorului General.