În perioada stării de urgenţă, titularilor patentei de întreprinzător şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului IO2 şi IO3 din Titlul II al Codului fiscal, li se va acordă ajutor de şomaj unic în cuantum de 2.775 lei. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru situații excepționale.

Ajutorul se va stabili și plăti de Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informaţiei transmise de către Serviciul Fiscal de Stat. O condiție obligatorie e ca persoanele să nu fi realizat venit asigurat în luna martie 2020. Banii vor fi transferați, până în data de 30 iunie, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, la oficiul poştal.

Sursa de finanţare a ajutorul de şomaj unic este bugetul de stat. Potrivit autorităților, în acest sens urmează să fie alocați în jur de 34 milioane de lei.

Sumele ajutorului de şomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.