Air Moldova a fost sancționată pentru încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal. Compania trebuie să achite o amendă în sumă totală de zece mii de lei. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la începutul anului și menținută, recent, de Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit hotărârii instanței de apel, Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a stabilit că Air Moldova a admis următoarele nereguli:

  • până în data de 1 noiembrie 2017 nu a elaborat o politică de securitate care să corespundă Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, contrar prevederilor art. 30 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal;
  • până în data de 27 februarie 2018 a prelucrat date cu caracter personal prin sistemul manual/automatizat/mixt de evidenţă a angajaţilor, sistemul manual/automatizat/mixt de evidenţă contabilă şi prin intermediul sistemului de supraveghere video, amplasat în incinta şi în afara clădirii oficiului central al ÎS CA Air Moldova. Și anume, ar fi captat imagini video ale angajaţilor precum şi a altor persoane care nimeresc în vizorul acestora, fără a notifica Centrului respectivele sisteme de evidenţe automatizate, fără a dispune de o autorizare din partea Centrului şi fără a fi înregistrată în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal. Acțiunea este contrară prevederilor art.23 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi prevederilor Regulamentului Registrului de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.296 din 15 mai 2012;
  • până în data de 13 aprilie 2018 a încălcat dreptul subiecţilor de date cu caracter personal prin neinformarea în mod corespunzător despre supravegherea video-audio, contrar art. 12 din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal;
  • până în data de 13 aprilie 2018 a încălcat regulile de prelucrare şi stocare a datelor cu caracter personal instituite de art. 4 lit. a) şi c) din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, prin prelucrarea excesivă a datelor cu caracter personal, prelucrare şi colectare excesivă a convorbirilor propriilor angajaţi, în lipsa consimțământului subiecţilor de date vizaţi precum şi în lipsa unui scop şi temei legal care ar sta la baza operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal specificate.

Examinând dosarul, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani au recunoscut vinovăția companiei pe mai multe capete de acuzate. Și anume:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal fără notificarea şi/sau autorizarea organului de control în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, atunci când notificarea sau obţinerea autorizării este obligatorie, precum şi prelucrarea datelor cu caracter personal de un operator neînregistrat în modul stabilit (art. 741 alin. (2) din Codul contravențional);
  • încălcarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal de a fi informat, de acces la datele cu caracter personal, de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 741 alin. (3) din Codul contravențional);
  • încălcarea regulilor de prelucrare, stocare şi utilizare a datelor cu caracter personal (art. 741 alin. (4) din Codul contravențional);

Conform normelor art. 44 alin. (2) din Codul contravențional, judecătorii i-au aplicat companiei o amendă în mărime de 200 unități convenționale, adică zece mii de lei. Totodată, magistrații au decis să nu aplice sancţiunea complementară facultativă de privarea de dreptul de a desfăşura activităţi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

În același timp, prima instanță a încetat procesul-verbal în privința nerespectării cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, art. 741 alin. (1) din Codul contravențional. Decizia a fost luată în legătură cu intervenirea prescripţiei răspunderii contravenţionale.

Recent, Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondate recursurile înaintate de Air Moldova și a menținut hotărârea primei instanței. Decizia magistraților de la apel este irevocabilă.