Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a anunțat rezultatele preliminare privind acordarea compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale.

Conform datelor preliminare, AIPA a recepționat 1.806 dosare, în sumă de 330 mil. lei, dintre care 1.737 de dosare, în sumă de 326,8 mil. lei pentru diminuarea consecințelor provocate de secetă ce au afectat culturile cerealiere de grupa I și 69 dosare, în sumă de 3,2 mil. lei pentru grindină.

În rezultat, pe conturile producătorilor agricoli au fost debursate până în prezent peste 290 mil. lei, pentru 1.545 cereri pentru diminuarea consecințelor în urma secetei, și 33 dosare - grindină.

Conform datelor preliminare, până în prezent, AIPA a acordat compensații pentru grâu cca. 220 mil. lei, orz – 33 mil. lei, rapiță – 25 mil. lei, terenuri re-însămânțate – 6,55 mil. lei, viță de vie – 0,3 mil. lei, livezi – 3 mil. lei, inclusiv legume -  0,07 mil. lei.

Compensațile date au fost acordate solicitanților ce au suferit prejudiciu (conform actelor de constatare) ca urmare a secetei - la culturile cerealiere din prima grupă și a grindinei - la culturile horticole și legumicole în cazul în care gradul de afectare a depășit 60%.