Persoanele fizice care au plătit impozitul pe venit mai mult decât trebuia, urmează să depună o declarație în acest sens. Restituirea banilor se va efectua numai în cazul în care contribuabilul nu are restanțe. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, restituirea impozitului pe venit achitat/reținut în plus persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se efectuează în corespundere cu prevederile titlului II al Codului fiscal, art.175 și art.176 din titlul V al Codului fiscal.

Persoanele fizice pot solicita restituirea în cazul:

 • neutilizării scutirii totale pe parcursul anului de gestiune (conform art.33-35 din Codul fiscal);
 • reținerii finale incorecte a impozitului din unele tipuri de venituri;
 • reținerii impozitului pe venit din plata deplină îndreptată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creșterea de capital.

Fisc anunță că în acest caz persoana fizică urmează să depună la organul fiscal teritorial în raza căruia se deservește o cerere, începând cu data de 1 iulie, în următoarele modalități:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică” (drept dovadă de depunere a acesteea va servi recipisa generată de Sistemul Informațional Automatizat al Serviciului Fiscal de Stat);
 • pe suport de hârtie.

Cererea de restituire a sumelor plătite în plus poate fi depusă în termen de până la șase ani din data apariției lor, conform art.266 din Codul fiscal.

Totodată, potrivit art. 176 alin. (21) din Codul fiscal, persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începând cu 1 iunie – pentru cele prezentate în mod electronic şi 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cele prezentate pe suport de hârtie, cu excepţia cazului în care persoana fizică intenţionează să îşi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova.

Modelul Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, este prevăzut în Ordinul SFS nr. 134 din 30 mai 2017.

    La cererea de restituire a impozitului pe venit trebuie anexate:

 • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei (depunătorul Cererii);
 • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreținute (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea pentru persoana întreținută);
 • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului);
 • copia certificatului de căsătorie (după caz);
 • copia certificatului de deces a soției/soțului (în cazul în care aceasta a utilizat scutirea soției/soțului decedat ulterior);
 • copia documentului ce confirmă dreptul la utilizarea scutiri majore (după caz).

Restituirea banilor poate fi efectuată fie la contul bancar al persoanei, fie în numerar, în dependență de opțiunea bifată în Cererea de restituire. În cazul solicitării restituirii la contul bancar persoana fizică va indica în cererea de restituire codul IBAN personal la care să i se efectueze restituirea.

Termenul pentru efectuarea restituirii sumelor achitate/reținute în plus la impozitul pe venit este de 37 de zile din data primirii cererii de către organul fiscal.