Agricultorii vor avea posibilitatea să-și asigure calitatea recoltei, dar și costurile de producție. Un proiect de completare a Legii privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură a fost înregistrat în Parlament. Potrivit autorilor, modificarea este necesară pentru că sunt cazuri când riscul asigurat nu produce pierderi cantitative de recoltă, dar afectează mult calitatea ei. În acestea cazuri, asiguratorul nu este în drept să plătească despăgubiri producătorului agricol, atât timp cât acesta s-a asigurat de pierderile cantitative de recoltă.

Conform propunerii, suma asigurată la asigurarea calității culturilor agricole și a plantațiilor multianuale se va stabi în baza valorii recoltei prognozate, reieșind din cerințele de calitate și comercializare pentru producția în stare proaspătă, aprobate de Guvern. Valoarea recoltei prognozate se calculează în baza prețului de piață al producției, calculat în mediu pe ultimii trei ani precedenți, stipulate prin acordul comun al părților. Totodată, suma asigurată reprezintă diferența de preț dintre valoarea recoltei prognozate și valoarea producției îndreptate spre procesare, sau în alte scopuri. Valoarea producției îndreptate spre procesare, sau în alte scopuri se calculează în baza prețurilor de achiziție a producției, calculate în ultimii trei ani, dar nu mai mult decât valoarea producției facturate de facto.

De asemenea, proiectul prevede că Guvernul va putea majora, cu 20 la sută, suma subvenției aferente primelor de asigurare. Decizia va fi luată în funcție de disponibilitatea financiară, condițiile climaterice, precum și pentru promovarea culturii asigurărilor în agricultură, mai cu seamă a produselor cu valoare adăugată.

În prezent, cuantumul subvenţiei se stabileşte în baza primelor de asigurare calculate conform tarifelor de asigurare prevăzute în condiţiile speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi constituie 50% din valoarea acestora pentru toţi producătorii agricoli.