Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate. Documentul va cuprinde Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de AGEPI, Nomenclatorul serviciilor și tarifelor la serviciile prestate de AGEPI și Normele aplicabile achitării tarifelor, în scopul asigurării unui mecanism transparent de calcul al tarifelor la serviciile ce vizează acordarea protecției proprietății intelectuale, precum și în vederea consolidării cadrului normativ în domeniul proprietății intelectuale.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului dat,AGEPI solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați să prezinte propuneri.

Obiecțiile și propunerile persoanelor interesate pot fi expediate în scris până în data de 18 octombrie, în format electronic, la adresa: jana.turcan@agepi.gov.md.