În contextul situației epidemiologice generate de infecția cu COVID-19, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) recomandă depunerea on-line a cererilor de brevetare/înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală.

Platforma este accesibilă din anul 2013 și are drept scop de a oferi servicii de calitate cetăţenilor şi mediului de afaceri din ţară şi din străinătate, în procesul de brevetare/înregistrare a invenţiilor, mărcilor, desenelor/modelelor industriale, operelor, fonogramelor şi altor obiecte de proprietate intelectuală.

Avantajele serviciului constau în depunerea cererilor de înregistrare la orice oră şi în orice zi a săptămânii. Sistemul permite comunicarea la distanţă, fără ca solicitantul să se deplaseze la sediul AGEPI. Utilizatorul dispune de acces securizat şi de garanţia confidenţialităţii datelor. În plus, serviciul de depunere on-line a cererilor permite administrarea eficientă a timpului şi reducerea cheltuielilor personale.

Solicitanţilor, utilizatori ai sistemului informaţional, li se oferă posibilitatea alegerii modului de semnare a cererilor de înregistrare şi a documentelor aferente, şi anume prin semnătura digitală, semnătura mobilă sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MSign.

Utilizatorii serviciului beneficiază şi de un sistem modern de plată a serviciilor AGEPI, inclusiv prin card bancar, din avans, în numerar sau prin utilizarea Serviciului Guvernamental MPay. Important este faptul că solicitantului nu i se reţine niciun comision suplimentar, în legătură cu utilizarea sistemului de depunere on-line.

Pentru a facilita procesul de depunere on-line, puteți consulta Ghidul de utilizare a serviciului, care oferă instrucţiuni practice pentru comoditatea operării în cadrul sistemului, Ghidul de depunere on-line a cererilor OPI și Ghidul de achitare on-line a tarifelor.

Serviciul poate fi accesat la următoare adresă: https://e-servicii.agepi.gov.md/ro.