Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a elaborat Ghidul de examinare a cererilor de înregistrare a desenelor și modelelor industriale. Prevederile Ghidului intră în vigoare din 1 ianuarie 2020.

Ghidul reprezintă o continuitate a activităților AGEPI privind asigurarea transparenței acțiunilor realizate, garantarea accesului la informațiile deținute, acordarea asistenței multilaterale oricărei persoane interesate de domeniul desenelor și modelelor industriale.

Ghidul are scopul de a prezenta practica AGEPI privind aplicarea Legii privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelele industrial și a altor acte normative. De asemenea, sunt incluse comentarii utile referitoare la perfectarea documentelor, în special a imaginilor, necesare pentru obținerea protecției juridice a desenelor și modelelor industriale atât în Republica Moldova, cât și în alte state,  utilizând oportunitățile oferite de Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor și modelelor industriale.

Ghidul va fi util atât angajaților AGEPI, implicați în procedurile de examinare a desenelor și modelelor industriale, cât și solicitanților, titularilor, opozanților, dar şi tuturor persoanelor interesate.

Este important de menționat că Ghidul este un document cu caracter consultativ și nu poate substitui asistența/consilierea profesională, necesară pentru a lua în considerare toate circumstanțele fiecărui caz în parte.

Ghidul poate fi consultat aici.