Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a anunțat că la data de 24 iunie, ora 10.00, in incinta AGEPI, va avea loc examenul de atestare a candidaților pentru obținerea calității de mandatar autorizat în domeniul proprietății intelectuale.

Subiectele pentru examenul de atestare sunt împărțite în patru grupe: invenții; mărci; indicații geografice, denumiri de origine și specialități tradiționale garantate; desene și modele industriale. Acestea pot fi accesate aici .

Persoanele care vor susține examenul vor fi înscrise în Registrul național al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală și vor obține certificate.

Activitatea profesională a mandatarilor autorizați constă în reprezentarea persoanelor fizice și juridice în condițiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conținut analogic și/sau de procură legală de reprezentare și în acordarea asistenței necesare acestora în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenții, desene și modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicații geografice, specialități tradiționale garantate).

Potrivit datelor AGEPI  în prezent, în Moldova, sunt înregiustrați 161 de mandatari autorizați în domeniul proprietății intelectuale.