Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a anunțat despre adoptarea Documentului practic: Riscul de confuzie (impactul elementelor nedistinctive/slabe) - motivele relative de refuz.

Documentul practic a fost pregătit în conformitate cu Comunicarea comună rezultată din Practica comună a mărcilor, elaborată de Rețeaua Uniunii Europene de proprietate intelectuală (EUIPN) și a avut ca scop să ofere recomandări cu privire la impactul elementelor nedistinctive / slabe ale mărcilor asupra evaluării riscului de confuzie. Acesta a fost  adaptat la specificul AGEPI, oferind o imagine de ansamblu asupra standardelor de calitate ale Oficiului cu referire la examinarea de fond a mărcilor.

Documentul oferă o explicație clară și cuprinzătoare a principiilor pe care se bazează practica comună a mărcilor. Aceste principii se vor aplica la nivel general şi vor avea ca scop să cuprindă marea majoritate a cazurilor.

Acest document practic a fost adoptat de către AGEPI și este făcut public cu scopul de a spori transparența, securitatea juridică și previzibilitatea în beneficiul examinatorilor și, în egală măsură, al utilizatorilor.

Lucrarea a fost pusă la dispoziția publicului în limbile română și engleză. Documentul este divizat în două părți: prima parte este un rezumat al criteriilor abordate, în timp ce a doua parte oferă o explicație completă a criteriilor specifice aplicabile în fiecare caz.

Documentul practic poate fi găsit aici .