Angajatorii vor putea institui șomaj tehnic în mai multe situații. Un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului muncii a fost aprobat de Guvern.

Potrivit amendamentelor propuse, șomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:

  • pentru motive economice obiective;
  • ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război;
  • ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică.

Durata şomajului tehnic instituit pentru motive economice obiective nu poate depăşi patru luni în decursul unui an calendaristic.

În cazul declarării șomajului tehnic ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război sau ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern.

Documentul mai prevede că în cazul în care indemnizația pentru șomaj tehnic este plătită din bugetul de stat, locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care sau plătit aceste indemnizații, nu pot fi reduse pe o perioadă cel puțin egală cu perioada șomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizații, cu excepția situațiilor de insolvabilitate.