Prevederile Legii privind exploatarea obiectelor industriale periculoase crează dificultăți pentru agenții economici. Și anume, este vorba despre art. 16, care prevede asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial periculos (OIP).

Potrivit Confederației Naționale a Patronatului din Moldova (CNPM), modificările recente la Lege au cauzat nemulțumiri din partea mediului de afaceri, care nu a fost consultat. Asta chiar dacă acest subiect s-a regăsite pe agenda mai multor asociații de business.

CNPM afirmă că pe lângă asigurarea propriu-zisă, întreprinderile investesc în baza diferitor contracte pentru constatarea stării de funcționare a OIP, pentru reparații, contracte de inspecție nedestructivă, expertiză a capacității de exploatare a OIP. Aceste investiții au un impact direct asupra probabilității apariției riscului asigurat, dar ele nu sunt luate în considerare de asigurator la stabilirea primei de asigurări.

Astfel, patronatele spun că modificările făcute este o abordare extensivă și măresc nejustificat costul afacerilor. În acest sens, CNPM pledează pentru restabili normelor vechi și crearea, în paralele, a unui grup de lucru care să examineze sub diverse aspecte subiectul și să propună soluții.