Agenţii economici și instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova vor putea efectua, în continuare, procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. Cabinetul de miniștri urmează să prelungească termenul limită până la sfârșitul lunii septembrie.

Autoritățile spun că, în pofida acțiunilor de informare a agenților economici din stânga Nistrului despre obligativitatea acestora de a se înregistra la Instituţia publică ”Agenţia Servicii Publice”, există o serie de entități pentru care nu a fost identificat un mecanism viabil de înregistrare (instituțiile din raionele de est, micii antreprenori cu statut de persoană fizică, patentarii, etc). Or, în acest sens se impune necesar acordarea de timp suplimentar instituțiilor implicate în acest proces pentru identificare a unor soluții normative, precum și implementarea unor instrumente funcționale pentru asigurarea înregistrării și evidenței tuturor importatorilor din zona transnistreană.

Promovarea unor astfel de măsuri necesită examinarea oportunității modificării Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 în complex cu prevederile Hotărîrii Guvernului cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, ceea ce implică realizarea unui proces amplu de acțiuni materializate prin elaborarea proiectului de act normativ, avizare și aprobarea acestuia, fapt care nu poate fi realizat până la expirarea termenului actual.

Prin urmare, ținând cont că termenul prevăzut în prezent pentru aplicare condițiilor actuale este 30 iunie, Ministerul Finanțelor spune că modificarea are un caracter urgent și vine să soluționeze temporar circulația persoanelor prin punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene.