Serviciul Vamal reamintește agenților economici, care exportă mărfuri cu origine preferențială a Republicii Moldova în Elveția și Norvegia că, începând cu 1 iulie 2020, cele două state acordă preferințe doar în baza înregistrării exportatorilor  în Sistemul informațional al Exportatorilor Înregistrați (REX-System).

Prin urmare, pentru mărfurile cu origine preferențială a Republicii Moldova exportate în Elveția și Norvegia, Serviciul Vamal nu mai eliberează certificate de origine Form A.

Înregistrarea exportatorilor în Sistemul REX este efectuată de către Serviciul Vamal, în baza unei cereri depuse de exportator, conform procedurii stabilite de Ordinul Serviciului Vamal nr. 525-O/2019 ”referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de înregistrare şi revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistraţi”.

Astfel, aparatul Central al Serviciului Vamal înregistrează în sistemul REX exportatorii care întrunesc următoarele condiții:

  • efectuează sau intenționează să efectueze tranzacții de export preferențial în țările care aplică sistemul REX în raport cu Republica Moldova - Confederația Elvețiană și Regatul Norvegiei;
  • demonstrează că mărfurile exportate sau care urmează a fi exportate întrunesc regulile de origine preferențială;
  • oferă Serviciului Vamal acces la toate documentele ce demonstrează originea preferențială a mărfurilor, inclusiv documentele contabile, la sistemul informatic de evidenţă a operaţiunilor vamale şi la procesul de producţie pentru a verifica originea preferenţială a mărfurilor;
  • nu face obiectul unei proceduri de insolvabilitate.