În contextul deficiențelor de aprovizionare cu gaze naturale și declararea de către Parlament a stării de urgență în acest sector, Camera de Comerț și Industrie (CCI) a venit cu precizări asupra procedurii de eliberare a Avizelor de atestare a impedimentului justificator.

Instituția menționează că în conformitate cu art. 4 alin. 2 lit. g) al Legii cu privire la Camera de Comerț și Industrie, CCI atestă, prin emiterea unui aviz (aviz de atestare), circumstanțele survenite ca urmare a unor fenomene ale naturii, acte normative/administrative, acțiuni sau inacțiuni (fapte) sau a unor alte fenomene/evenimente în afara controlului debitorului, de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației debitorului în contextul raporturilor contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător și în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestarea circumstanțelor de către CCI .

Astfel, agenții economici care nu-și pot executa obligațiile contractuale  din cauza stării de urgență în legătură cu deficiențele de aprovizionare cu gaze naturale pot depune solicitări de avize de atestare a impedimentului justificator.

Procedura de depunere a cererilor este descrisă în Regulamentul de atestare a impedimentului justificator de exonerare a obligatiilor contractuale (aici), nr. 35/1 din 25 septembrie 2020, aprobat de Biroul Executiv al CCI.

Pe parcursul anilor 2020 – 2021, la adresa Camerei au parvenit peste 150 de solicitări de Avize de atestare a impedimentului justificator, dintre care un procent substanțial a fost depus de către agenții economici afectați de impactul pandemiei și de calamitățile naturale din sectorul agrar.