La doar cinci luni de la aprobarea modificărilor legislative privind trecerea Agenției de Proprietăți Publice (APP) din subordinea Guvernului în cea a Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), instituția este scoasă, din nou, din subordinea ministerului.

Revenirea APP în subordinea Guvernului a fost aprobată de Parlament în ședința din 20 decembrie. Deputații au votat pentru modificarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Modificarea de bază a legii presupune excluderea textului ”subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii” din art. 2 și 7, alin. (2) din Lege.

Modificarea Legii a fost argumentată prin faptul că Guvernul este în drept să determine statutul Agenției Proprietății Publice, prin act normativ subsidiar, în corespundere cu principiile și normele Legii privind administrația publică centrală de specialitate.

Schimbarea s-a operat inclusiv reieșind din competențele și responsabilitățile voluminoase pe care le deține în prezent instituția.

APP a mai ajuns în subordinea Guvernului în 2017 în urma unor modifiări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.