Concesionarul ”Avia Invest”  SRL nu-și execută cu diligență obligativitatea de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în Programul investițional atât pentru Etapa I investițională, cât și pentru Etapa II și a acumulat restanțe la capitolul investiții în jur de 66.2 mln. euro.

Constatările au fost făcute de Comisia de monitorizare a Contractului de concesiunea activelor aflate în gestiunea ÎS Aeroportul Internaţional Chișinău.

Comisia a mai constatat că, concesionarul nu cooperează cu autoritățile, în special cu Agenția de Supraveghere Tehnică (AST), și nu prezintă actele solicitate pentru verificarea volumul lucrărilor efectuate.

La insistența Comisiei, ”Avia Invest” SRL a promis accesul AST după data de 15 iunie, potrivit Directivei Autorității Aeronautice Civile.

”Avia Invest” SRL și-a exprimat dezacordul cu modificările legislative privind achitarea în bugetul de stat a taxei aeroportuare în mărime de 50% din tariful de 9 euro per pasager la plecare, perceput de concesionar. Se insistă la încasarea în continuare a unui venit net de 9 euro pentru a nu înregistra o diminuare a veniturilor. Comisia a acordat timp concesionarului pentru a veni cu calcule financiare relevante.

”Avia Invest” SRL afirmă că nu poate obține documentația permisivă de la Primăria mun. Chișinău pentru a construiri terminalul nou al AIC, dar totodată a specificat că pînă la moment nu a contestat refuzul Primăriei municipale, însă a mai depus o adresare în acest sens.

Comisia a decis ieșirea la fața locului a reprezentanților Comisiei, împreună cu reprezentanții Primăriei, pentru a examina în comun situația.

Amintim că, la sfârșitul lunii mai, Agenția Proprietății Publice a anunța că a dat în judecată Avia Invest pentru că nu și-a onorat integral obligațiunile prevăzute în contractul de concesiune.

Totodată, în fața Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm a fost inițiată o acțiune de către Komaksavia Airport Invest, care deţine 95% din cota parte a SC "Avia Invest" SRL pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 2 (promovarea și protejarea investițiilor) și art. 4 (exproprierea) al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.