Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse petroliere ar urma să fie modificată. Agenția Achiziții Publice a anunțat că va fi supusă consultărilor publice propunerea de modificare, în scopul asigurării unui proces de achiziții publice eficient,stabilirii unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene, 

Astfel, pentru asigurarea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, Agenția Achiziții Publice va aprecia implicarea activă, precum și orice opinii sau puncte de vedere din partea reprezentaților companiilor - furnizori de produse petroliere, responsabili de procesul de pregătire a ofertelor pentru participare la procedurile de achiziții publice, precum și de gestionare a contractelor de achiziții publice.

În acest sens, Agenția solicită să fie informată despre problemele întâmpinate, propunerile/sugestiile pentru îmbunătățirea, eliminarea carențelor și/sau divergențelor din cadrul documentațiilor-standard și a cadrului legal existent.

Ulterior, Agenția va organiza o ședință de lucru în vederea identificării în comun a soluțiilor și pașilor ce urmează a fi întreprinși în vederea îmbunătățirii procesului de achiziție a produselor petroliere.

Opiniile și propunerile urmează a fi transmise la adresa de e-mail: nadejda.tanasov@tender.gov.md.