Un agent economic din Orhei s-a ales cu o amendă de 30 de mii de lei pentru prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal.

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a constatat mai multe încălcări admise de către companie, iar ulterior a remis constatările în instanță.

Astfel, CNPDCP a stabilit că:

  • agentul economic nu deținea o politică de securitate a datelor cu caracter personal, încălcând astfel, art. 30 al Legii nr.133 din 2011 privind protecția datelor cu caracter personal și art. 15 din  Cerințele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010;
  • agentul economic nu a notificat sistemele de evidență a datelor cu caracter personal gestionate de către acesta, încălcând art. 23 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Pe cauza dată, CNPDCP a emis o decizie de constatare a încălcării și a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție, care, ulterior a fost remis spre examinare instanței de judecată.

Ulterior, instanța de judecată a recunoscut vinovat agentul economic vizat de săvârșirea contravențiilor prevăzute de art. 741 alin. (1) și alin. (2)  din Codul Contravențional al Republicii Moldova, stabilind o sancțiune contravențională, prin cumul, sub formă de amendă de 600 u.c, echivalentul a 30 mii lei.