În acest an, adunările generale anuale se vor desfășura mai târziu decât de obicei. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia pentru situații excepționale în ședința din data de 6 aprilie.

Astfel, s-a decis că adunările generale anuale ale acţionarilor în anul 2020 se vor desfăşura în cel mult două luni, începând cu 29 mai 2020. Totodată, prin derogare de la art. 37 alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut, s-a prelungeşte termenul de desfăşurare a adunărilor generale ordinare în anul 2020, cu cel mult două luni de la data ridicării stării de urgenţă. În prezent, legislația spune că adunarea generală ordinară anuală trebuie să aibă nu mai târziu de trei luni de la finele perioadei de gestiune.

În același timp, Comisia a prelungit, până în data de 29 mai, termenul de publicare a raportului anual 2019 a emitenţilor de valori mobiliare. În mod obișnuit, emitenţii de valori mobiliare sunt obligaţi să publice raportul anual în termen de pînă la 30 aprilie şi să ia măsurile necesare pentru ca raportul să rămînă disponibil publicului pe o perioadă de cel puţin cinci ani.