Adunarea generală extraordinară a acționarilor SA ”Moldovagaz” a aprobat prelungirea contractului în vigoare cu SAP ”Gazprom” privind condițiile de furnizare a gazelor naturale către Republica Moldova pe un termen de 5 ani, până la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Documentul a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie curent la Sankt-Petersburg (Federația Rusă).

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat prelungirea contractului menționat în data de 5 noiembrie.

Este vorba de un accord adițional la Contractul încheiat de S.A. ”Moldovagaz” și S.A.P. ”Gazprom”, referitor la condițiile de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova.

Potrivit prevederilor Suplimentului, părțile au convenit asupra extinderii termenului de valabilitate al Contractului până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv.

Conform pct.3 al Suplimentului nr.19, în perioada noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie-octombrie 2022, SAP ”Gazprom” se obligă să livreze, iar S.A. ”Moldovagaz” se obligă să recepționeze și să achite gazele naturale în volum de 1,2 miliarde m3, pentru alimentarea cu gaze naturale a părții drepte a Nistrului și 2 miliarde m3 pentru partea stângă a Nistrului, astfel volumul total contractat de S.A. ”Moldovagaz” constituie 3,3 miliarde m3 de gaze naturale.

Începând cu 1 noiembrie 2021 prețul de calcul al gazelor naturale procurate este determinat conform formulelor agreate de părți în contract. Acest lucru a dus la o majorare a tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali la prețuri reglementate pentru anul 2021 de la 4.128 la 9.396 lei pentru o mie de metri cubi. Prețurile au fost declarate provizorii și urmau a fi reexaminate până în data de 30 noiembrie.

SAP ”Gazprom” deține 50% din acțiunile SA „Moldovagaz”.