Consiliul Superior al Procurorilor a amânat desfășurarea Adunării Generale a Procurorilor convocată la 1 iulie, pentru o dată ulterioară.

Potrivit unei decizii a Consiliului, a fost suspendată și activitatea Comisiei de organizare a alegerilor în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

De asemenea, a fost suspendat concursul public pentru selectarea membrilor în colegiile din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul reprezentanților societății civile.

Amintim că, potrivit proiectului ordinii de zi, procurorii prezenți la Adunare urmau să participe la:

  • alegerea membrilor în Comisia de alegeri și în Comisia de examinare a contestațiilor;
  • alegerea membrilor procurori și a supleanților acestora în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor și în Colegiul de disciplină și etică.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din șapte membri: cinci sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor, iar doi sunt aleși de către Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.

Sunt considerați aleși membri ai colegiului primii cinci procurori care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaților care au acumulat cel mai mare număr de voturi suplinesc funcțiile vacante în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulat.