Opt avocați au solicitat includerea în Comisia de numărare a voturilor, iar doi numirea în calitate de Secretar al Adunării generale a Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău 2020, care urmează să se desfășoare în perioada 7-25 septembrie.

Potrivit unui comunicat al Uniunii Avocaților (UAM), în Comisie au solicitat să fie incluși următorii apărători:

 • Vitalie Carmanschi
 • Igor Cecan
 • Lidmila Cecan
 • Mihaela Cecan
 • Adrian Gîlcă
 • Teodor Guțu
 • Alexei Lungu
 • Artur Zagorneanu

Totodată, avocații Natalia Sprîncean și Carolina-Carelia Pretula optează pentru calitatea de secretar al Adunării generale a Baroului Chișinău.

Potrivit UAM, în perioada 7 - 10 septembrie 2020 urmează să fie aleși cinci din cei opt pretendeți în calitate de membri în Comisia de numărare a voturilor și un avocat în calitate de Secretar Adunării generale din cele două candidaturi.

Procedura de vot a membrilor în Comisia de numărare a voturilor și a Secretarului Adunării generale urmează să aibă loc conform următoarei proceduri:

 • Avocații participanți la Adunarea Generală, vor descărca și imprima buletinul de vot, pe care sunt înscrise numele și prenumele candidaților pentru membrii Comisiei de numărare a voturilor și pentru Secretarul Adunării Generale.
 • Votul se exprimă prin lăsarea intactă a numelui și prenumelui persoanei/persoanelor dorite și radierea (tragerii liniei peste) tăierea cu o linie orizontală a numelui și prenumelui persoanei propuse spre votare (nedorite).
 • Pe buletinul de vot se va aplica semnătura avocatului, și ștampila personală a avocatului sau ștampila Cabinetului avocatului, fie ștampila Biroului Asociat de avocați.
 • După exercitarea acestei proceduri, buletinul de vot (modelul este disponibil aici) se va expedia la adresa de e-mail a Baroului Chișinău: baroulchisinau1@gmail.com.

Pentru mai multe detalii, avocații sunt îndemnați să apeleze la Secretariatul Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău, str. București, 46, mun. Chișinău, la numărul de contact: (+373 22) 226152 sau la adresa de e-mail: baroulchisinau1@gmail.com.

Mai multe despre cum va fi organizată Adunarea Generală ordinară a Baroului Chișinău puteți citi aici.