Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale întâmpină dificultăți în activitatea desfășurată. Autoritățile spun că au fost identificate inclusiv lacune în organizarea și desfășurarea eficientă a activității de evaluare, administrare și valorificare a bunurilor infracționale. Prin urmare, se propune îmbunătățirea procedurii.

Potrivit documentului, una dintre propuneri se referă la completarile privind fortificarea capacităților Agenției de a administra eficient mijoacele bănești sechestrate pe conturile bancare. În prezent, mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare rămân în gestiunea băncilor care obțin venituri în urma gestionării acestora. Venituri obținute din gestiunea bunurilor infracționale sunt, însă, la fel pasibile confiscării speciale.

Totodată, din momentul sechestrării banilor pe conturile bancare, organul de urmărire penală și, implicit, statul, urmează să asigure conservarea valorii și integrității bunurilor sechestrate.  În cazul delapidării acestor active, statul va achita contravaloarea bunurilor sechestrate pe conturile băncilor comerciale insolvabile.

Prin urmare, autoritățile vor ca mijloacele bănești sechestrate pe conturile bancare să fie trecute în custodia statului pentru a asigura gestionarea eficientă a acestora și asigurarea conservării valorii bunurilor sechestrate. Acest mecanism va permite și valorificarea eficientă a creanțelor sechestrate, sporind în acest fel capacitatea de recuperare a bunurilor infracționale de către Agenție.

Astfel, punctul 10 din Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea șivalorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) ar putea fi completat cu următoarele prevederi:

  • mijloacele bănești sechestrate pe conturile prestatorilor de servicii de plată vor fi transferate pe conturile trezoreriale gestionate de Agenție. În cazul depozitelor bancare, acestea vor fi transferate pe conturile trezoreriale ale Agenției, la expirarea termenului de depozit. Transferul depozitelor bancare va fi dispus prin act judecătoresc. Banca comercială licențiată va informa Agenția despre transferul mijloacelor bănești pe conturile trezoreriale;
  • la sechestrarea creanțelor ajunse la scadență, contravaloarea acestora va fi transferată pe conturile trezoreriale ale Agenției. Transferul va fi dispus prin act judecătoresc.