Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind activitatea de actuariat. Acesta are ca scop reglementarea desfăşurării activităţii de actuariat pentru asigurători (reasigurători), în conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurări și alte acte normative ale autorităţii de supraveghere.

Potrivit proiectului, actuarul este persoana fizică sau angajatul unei persoane juridice care prestează servicii de actuariat, specializată în evaluarea riscurilor financiare prin metode actuariale (statistice, matematice şi economice), titulară a unui certificat de calificare eliberat de autoritatea de supraveghere.

Asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să apeleze la serviciile cel puțin a unui actuar. Prestarea serviciilor actuariale se efectuează potrivit deciziei organului executiv al asiguratorului (reasigurătorului) în următoarele modalități:

a) în calitate de angajat al asigurătorului (reasigurătorului), în baza unui contract de muncă;

b) în calitate de actuar, în baza unui contract de prestări servicii;

c) prin atragerea serviciilor actuarului, în baza unui contract cu o persoana juridică care prestează servicii de actuariat. În aceste condiții, responsabilitatea pentru realizarea drepturilor și executarea obligațiilor aferente funcției actuariale în conformitate cu actele normative o poartă actuarul nominalizat de către persoana juridică în relațiile cu asigurătorul (reasigurătorului), dar nu persoana juridică. Persoana juridică care prestează servicii de actuariat trebuie să dispună de relații contractuale de muncă cu un actuar certificat delegat pentru exercitarea funcției de actuar în cadrul asigurătorului (reasigurătorului).