Acțiunile SA "Banca de Finanțe și Comerț" se bucură de popularitate la Bursa de Valori. Ieri au fost înregistrate două tranzacții de vânzare-cumpărare a 13.154 hârtii de valoare, a unui procent din din acțiunile totale ale băncii.

În total, s-a încasat 3.428.721,64 lei. Prețul pentru o hârtie de valoare a fost de 260,66 lei. Menționăm că valoarea nominală a unei acțiuni a fost stabilită, inițial, la prețul de 100 lei per unitate.

Acțiunile FinComBank au început să se vândă după ce au fost expuse repetat la Bursă. În total, urmează să fie tranzacționate 36,15 la sută dintre acțiuni. Termenul limită pentru vânzare este 11 decembrie. Costul inițial al tuturor acțiunilor expuse spre comercializare este 123.938.095 lei.

Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau de un grup de persoane ce acţionează concertat. În cazul achiziționării unui numar de acțiuni, care la prețul nominal constituie 1% sau mai mult din capitalul social al băncii, achizitorul potențial, până la achiziţionarea respectivă, trebue să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

Capitalul social al FinComBank este de 131.544.200 lei. Acesta este divizat în 1.315.442 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot.