Bursa de Valori a Moldovei anunță despre înregistrarea provizorie pe piața reglementată, în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacționare (MTF) a valorilor mobiliare emise de Societatea pe Acțiuni Răut.

Potrivit datelor publicate, acțiunile pot fi tranzacționate în perioada 9 noiembrie 2020 – 11 ianuarie 2021. Volumul total al emisiei este de 7.046.577 unități, iar valoarea nominală a unei unități este de șapte lei. În cadrul înregistrării provizorii, oferte de înstrăinare pot fi plasate doar de către societatea ce a efectuat înregistrarea. Plasarea ofertelor de înstrăinare de către alte societăţi de investiţii va fi calificată ca încălcare.

SA Răut a fost fondată în anul 1944. Întreprinderea este specializată în construcția echipamentelor pentru industria marină și crearea, fabricarea și mentenanța echipamentelor hidroacustice, antenelor hidroacustice și transformatoarelor. Compania este localizată în municipiul Bălți și are mai mult de o sută de angajați. În ultimii trei ani, întreprinderea a declarat pierderi. În anul 2017, pierderile au fost de 5,61 milioane lei, în anul 2018, 4,26 milioane, iar în anul 2019, 7,29 milioane lei.