Acționarii ProCredit Bank sunt convocați la Adunarea Generală Extraordinară. Adunarea se va desfășura în Germania, la 6 ianuarie.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

  • Determinarea cvorumului;
  • Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării;
  • Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi;
  • Aprobarea distribuiri capitalului sub formă de dividende anuale pentru anul 2018;
  • Diverse.

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. ”ProCredit Bank” S.A., începând cu 20 decembrie.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 23 decembrie. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.