Consiliul B.C. ”ProCredit Bank” S.A. a convocat pentru data de 29 iunie Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor băncii care se va ține prin corespondenţă.

Pe Ordinea de zi a ședinței au fost incluse următoarele subiecte:

 1. Determinarea cvorumului
 2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
 3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
 4. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020
 5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii
 6. Examinarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.
 7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2021 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta
 8. Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2020, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2020
 9. Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii
 10. Aprobarea modificărilor la Statutul Băncii B.C. ProCredit Bank S.A.
 11. Aprobarea cuantumului remunerației membrilor Consiliului Băncii

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Depozitarul Central Unic la situaţia din 7 iunie 2021.

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii au fost informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 14 iunie 2021, în zilele de lucru, între orele 09:00 - 18:00.

Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte de asemenea și o procură (în original).

Adunarea va avea loc la 29 iunie, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Ștefan Cel Mare și Sfint 65, of. 901, mun. Chișinau, Republica Moldova, ora 11:00.