Acționarii societății pe acțiuni moldo-ruse ”Moldovagaz” sunt convocați la 20 septembrie la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost incluse doar două subiecte, care prevăd:

  • încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Consiliului de observator și
  • alegerea noilor membri ai Consiliului de observatori.

Adunarea va avea loc în data de 20 septembrie, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Alexandr Puşkin 64. Înregistrarea acţionarilor pentru participarea la adunare se va efectua la aceeași dată, pe adresa indicată, de la ora 08.00 până la ora 09.45.

Lista acţionarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită de registrator conform datelor la situaţia din 9 august. Acţionarii urmează să prezinte documentul care să le confirme identitatea, iar reprezentanţii acestora, suplimentar, la actul de identitate urmează să prezinte procura întocmită în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării începând cu data de 10 septembrie.