Acţionarii BC ”Moldindconbank” S.A. urmează să se convoace la 29 ianuarie 2020 la Adunarea generală extraordinară.

Adunarea se va ține la sediul băncii, cu prezența acționarilor.

Pe Ordinea de zi a Adunării au fost incluse 4 subiecte:

  • alegerea membrilor Consiliului BC ”Moldindconbank” S.A.
  • stabilirea cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor și compensațiilor membrilor Consiliului BC ”Moldindconbank” S.A.
  • modificarea Statutului băncii.
  • modificarea Regulamentului Consiliului băncii.

Acționarul majoritar al Băncii – ”Doverie-Invest" JSC (Bulgaria) a înaintat deja doi candidați noi pentru funcția de membru al Consiliului băncii, cu o experiență bogată în domeniul financiar-bancar şi o reputație notorie la nivel international:

  • Herbert Stepic – doctor în științe economice și comerț, ex-Președinte executiv al Raiffeisen Bank International (2001-2013). Din anul 2002 până în prezent, dl H. Stepic ocupă funcţia de Vice-Președinte al Camerei Internaționale de Comerț din Viena.
  • Thomas M. Higgins – expert recunoscut în gestiunea fondurilor de capital şi management bancar, cu o experiență profesională de peste 25 ani. Din anul 2017 până în prezent, ocupă funcția de membru al Consiliului Băncii Comerciale ”Tokuda”, Sofia (Bulgaria). Anterior, dl Higgins a ocupat funcții manageriale în diverse instituții de creditare, fonduri de investiții şi gestiune a capitalului, printre care Axxess Capital, Bulgarian-American Enterprise Fund (BAEF) şi Bulgarian-American Credit Bank.

Acționarii băncii pot lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării, începând cu 17 ianuarie.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară, acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate.