La data de 30 iunie a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor „Banca de Finanţe şi comerţ” S.A. cu prezenţa acţionarilor. În cadrul adunării a fost aleasă o nouă componenţă a Consiliului Băncii și a fost repartizat profitul net al băncii pentru anul 2020.

În rezultatul examinării chestiunilor ordinii de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • Aprobarea dării de seamă a Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020 și „Rezultatele activităţii economice-financiare ale „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2020 confirmate prin concluzia societăţii de audit.
 • Repartizarea profitului net al băncii  pentru anul 2020 în mărime de 56 754 969 lei în următoarele scopuri:
  - 23 955 780 lei pentru plata dividendelor (în mijloace băneşti) acţionarilor băncii în mărime de 20 lei pentru o acţiune aflată în circulaţie în conformitate cu Lista acţionarilor înregistraţi în Registrul Depozitarului Central Unic întocmită conform situaţiei din 16 mai 2021. Data achitării dividendelor se stabileşte din data publicării hotărârii Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor Băncii privind achitarea dividendelor în ”Monitorul Oficial” al Republicii Moldova. Potrivit prevederilor Codului fiscal, dividendele îndreptate spre achitare persoanelor fizice   rezidente/nerezidente şi persoanelor juridice rezidente/nerezidente aferente profitului nerepartizat obţinut în perioada 2020 se impozitează la sursa de plată prin reţinerea finală a impozitului pe venit la cota de 6%.
  În conformitate cu prevederile art.47 alin.(14) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134/02.04.1997, dividendele care nu au fost primite de acţionar din vina lui în decurs de 3 ani de la data dezvăluirii informaţiei despre plata dividendelor, se trec la venitul băncii şi nu pot fi revendicate de acţionar.

  - 32 799 189 lei a lăsa sub formă de profit nerepartizat.
 • Alegerea noii componenţe a Consiliului Băncii:
  - Hvorostovschii Victor – acţionarul băncii, Preşedintele actualului Consiliu al Băncii.
  - Dorin Nicolae – acţionarul băncii, Vicepreşedintele actualului Consiliu al Băncii, Preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova. 
  - Rudenco Larisa – acţionarul băncii cu o deţinere inferioară celei calificate, membru al actualului Consiliu al Băncii, consultant în ”AGRIMEC” SRL.
  - Garcavenco Elena – unul din fondatorii ”Continent” SRL acţionar al Băncii, contabil-şef ”Continent” SRL.
  - Şevcenco Serghei – acţionarul băncii cu o deţinere inferioară celei calificate, Manager general – Shared Services Center din Grupul KMGI,  KMG Rompetrol Services Center.
  În calitate de Preşedinte al Consiliului Băncii а fost ales Hvorostovschii Victor.
 • Stabilirea remunerării fiecărui membru al Consiliului Băncii pentru perioada cuprinsă între (2021-2022) ţinerea Adunărilor generale anuale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., achitarea căreia se va efectua lunar. Stabilirea cuantumului remunerării muncii Preşedintelui Consiliului ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., care activează în regim permanent.
 • Confirmarea societatea de audit “Moore Stephens KSC” SRL pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al activităţii financiare ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anul 2021 şi a stabili cuantumul retribuţiei serviciilor prestate.
 • Aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul Adunării generale a acţionarilor ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

La Adunarea generală s-au înregistrat 56 participanţi care deţin 922.454 de acţiuni cu drept de vot, ce constituie 77,01% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot aflate în circulaţie.