Acționarii ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. urmează să se convoace la Adunarea generală extraordinară la data de 3 august, după ce întrunirea programată pentru 26 iunie nu a avut loc ca urmare prelungirii stării de urgenţă în sănătate publică până la data de 15 iulie, care prevede și interzicerea desfăşurării întrunirilor în masă (adunărilor acţionarilor) în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.  

Decizia privind noua dată de desfășurarea a Adunării a fost luată în baza cererii acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot al bBăncii.

Adunarea va fi ținută cu prezenţa acţionarilor, fiind programată pentru 3 august, ora 11-00, pe adresa: mun.Chişinău, bd.Decebal, nr.16, restaurant ”Villa Garden”.

În cadrul Adunării, acționarii urmează să discute următoarele subiecte:

  • Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului Băncii şi realegerea membrilor Consiliului societăţii.
  • Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul societăţii.
  • Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Lista acţionarilor ce au drept să participle la Adunarea generală extraordinară este întocmită de Depozitarul Central Unic potrivit situaţiei la data de 10 aprilie 2020.

Până la data de 25 mai, acţionarii, care au iniţiat convocarea Adunării generale extraordinare, au prezentat Consiliului Băncii materialele pentru chestiunile din ordinea de zi, care au fost propuse de ei.

Înregistrarea participanţilor Adunării generale extraordinare se va efectua la data de 3 august, de la 10-00 pînă la 10-50.

Pentru participarea la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor - şi o procură perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice:  pentru conducătorii acţionarilor-persoane juridice.

Materialele referitoare la ordinea de zi Adunarii generale extraordinare sunt disponibile la oficiul central al Băncii, bir.315 (mun.Chişinău, str.Puskin, nr.26), începând cu 24 iulie, în zilele de lucru, între orele 10.00 - 17.00.