Acționarii BC ”ENERGBANK” SA au fost convocați la Adunarea generală ordinară anuală la data de 26 august.

Potrivit comunicatului băncii, pe Ordinea de zi au fost incluse următoarele subiecte:

  • Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru 2019.
  • Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru 2019.
  • Cu privire la repartizarea profitului Băncii 2018 și 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului în anul 2020.
  • Cu privire la situația BC ”ENERGBANK” SA în legătură cu restricția drepturilor acționarilor și înlocuirea parțială a organelor de conducere pe baza deciziilor comitetului executiv al BNM adoptate în 2019.
  • Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului Băncii conform rezultatelor  2019.
  • Cu privire la aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă.
  • Cu privire la aprobarea acte normative ale Băncii în redacţie nouă: Regulamentul Adunării Generale a Acționarilor Băncii Comerciale “ENERGBANK”; Regulamentul Consiliului Băncii Comerciale “ENERGBANK” S.A. și Regulamentul cu privire la accesul acționarilor sau detinatorilor de obligatiuni la documentele BC ”ENERGBANK” SA
  • Cu privire la confirmarea societății de audit a Băncii şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Adunarea va avea loc prin corespondentă cu prezentarea buletinului de vot. La aceasta au dreptul să participe acţionarii incluşi în Lista acţionarilor băncii, întocmită la situaţia din 21 iulie 2020 (cu modificările conform art.54 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII).

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 15 august în zilele de lucru, de la orele 9-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3.

Rezultatul votului va fi publicat pe pagina web a Băncii şi în ziarul ”Capital Market” în decurs de 7 zile din data desfăşurării adunării.

Pentru participarea la adunare, acţionarii vor prezenta personal sau prin postă buletinele de vot completate și semnate, la sediul central al Băncii pe adresa: MD-2001, mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, of 501. Termenul limită de returnare a buletinului de vot – 25 august, ora 11.00.

Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de către administratia organizatiei de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului persoană fizică, pentru pensionari - de organul de asistentă socială de la locul de trai (art. 62 (4), 57 (5) Legea privind societăţile pe acţiuni).