Consiliul de Supraveghere al BCR Chișinău a decis convocarea, la data de 26 aprilie, ora 11.00, a Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor BCR Chișinău S.A.

Adunarea va avea loc la sediul BCR S.A., Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6, București, România.

 Acționarii urmează să examineze următoarele subiecte:

  • Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2020;
  • Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. pentru anul 2020;
  • Aprobarea stabilirii cuantumului retribuției muncii, remunerațiilor anuale şi compensațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere;
  • Aprobarea repartizarii profitului net anual aferent anului 2020;
  • Aprobarea confirmării companiei de audit extern și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pentru anul 2021;
  • Aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate;
  • Aprobarea/ revizuirea unor reglementări interne ale Băncii Comerciale Române Chișinău S.A.

Adunarea se va desfășura cu prezența acționarului.

Înregistrarea acționarilor participanți va avea loc între orele 1030-1100 .

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BCR Chișinău SA va fi întocmită la data de 24.03.2021.

Acționarii pot să analizeze materialele aferente ordinii de zi la adresa Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6, București, România, începând cu data de 14 aprilie 2021, între orele 9.00-16.00.