Consiliul de Supraveghere al Băncii BCR Chișinău S.A. a decis să convoace acționarii băncii la Adunarea Generală Extraordinară. Aceasta urmează să aibă loc în data de 12 ianuarie la sediul BCR S.A. din București: Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6.

Pe Ordinea de zi a Adunării au fost incluse două subiecte: componența Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române Chișinău S.A. și aprobarea Statutului BCR Chișinău S.A. în redacție nouă.

Adunarea se va desfășura cu prezența acționarului.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor BCR Chișinău SA va fi întocmită la data de 9 decembrie.

Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele aferente ordinii de zi la adresa Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, clădirea A, et.6, sector 6, Bucuresti, România, unde va avea loc Adunarea Generală Extraodinară a acționarilor BCR Chișinău S.A., începând cu data de 28 decembrie, între orele 9.00-16.00.