Banca Comercială Română (BCR) Chișinău, a anunțat despre convocarea, la data de 12 noiembrie, a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor băncii.

Acționarii vor avea un singur subiect pe Ordinea de zi și urmează să discute despre componența Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău.

Adunarea se va desfășura la sediul băncii, începând cu ora 10:00, cu prezența acționarului.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară va fi întocmită la data de 10 octombrie.

Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele aferente ordinei de zi pe adresa str. Pușkin nr.60/2, Chișinău, Republica Moldova, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor, începând cu data de 10 octombrie, între orele 9.00-16.00.