Consiliul de Supraveghere al Băncii Comercial Române (BCR) Chișinău a anunțat convocarea, în data de 7 februarie, a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor băncii.

Adunarea se va desfășura la orele 1100, la sediul BCR SA (Calea Victoriei nr.15, sector 3, București, România).

Pe ordinea de zi a Adunării au fost incluse următoarele subiecte:

  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020
  • Aprobarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate
  • Modificarea nivelului de aprobare a Politicii de Remunerare

Adunarea se va desfășura cu prezența acționarului.

Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele aferente ordinei de zi la adresa Calea Victoriei nr. 15, sector 3, București, România, începând cu data de 24 ianuarie, între orele 9.00-16.00.